Prelegeri ~ Cornel-Florin Moraru ~ Portofoliu Academic
Comanda „Urmașii Lui Dionysos”, prima carte despre DJing din România! CLICK AICI!
The Catharsis Of Affects And The Theory Of Causation. A Reinterpretation Of The Aristotelian Theory Of Aesthetical Experience

The Catharsis Of Affects And The Theory Of Causation. A Reinterpretation Of The Aristotelian Theory Of Aesthetical Experience

De la Platon către o filosofie a clubbing-ului. Muzica, dansul și poezia ca exercitare tăcută a înțelepciunii.

De la Platon către o filosofie a clubbing-ului. Muzica, dansul și poezia ca exercitare tăcută a înțelepciunii.

Unora nu le place jazzul.  Theodor Adorno și critica muzicii în societatea de consum

Unora nu le place jazzul. Theodor Adorno și critica muzicii în societatea de consum

Platon și atitudinea artistică în filosofie. Note asupra conceptelor de „imitație” și „model” în dialogurile de bătrânețe

Platon și atitudinea artistică în filosofie. Note asupra conceptelor de „imitație” și „model” în dialogurile de bătrânețe

„Rădăcinile ființei” și „izvorul de neatins al senzațiilor”. Sensuri și imagini ale cercetării artistice în (post)modernitate.

„Rădăcinile ființei” și „izvorul de neatins al senzațiilor”. Sensuri și imagini ale cercetării artistice în (post)modernitate.

Lucian Blaga și Maurice-Merleau Ponty – un dialog filosofic în coordonatele filosofiei contemporane

Lucian Blaga și Maurice-Merleau Ponty – un dialog filosofic în coordonatele filosofiei contemporane

Neuroestetica – O nouă turnură în estetica filosofică?

Neuroestetica – O nouă turnură în estetica filosofică?

Spiritul și veșmintele sale. Către o filosofie a modei ca eranță a spiritului prin istorie

Spiritul și veșmintele sale. Către o filosofie a modei ca eranță a spiritului prin istorie

Experiență estetică și conceptualizare. Katharsis și inducție la Aristotel

Experiență estetică și conceptualizare. Katharsis și inducție la Aristotel

Brain Awareness Week: Conștiință filosofică vs. conștiință (neuro)științifică

Brain Awareness Week: Conștiință filosofică vs. conștiință (neuro)științifică

Categoria farmecului în estetica maioresciană

Categoria farmecului în estetica maioresciană

Filosofia artei și temporalitatea operei de artă.  Două perspective asupra fenomenului timpului.

Filosofia artei și temporalitatea operei de artă. Două perspective asupra fenomenului timpului.

Omul și umbrele sale. Reflecții despre rostul artelor vizuale și scenice

Omul și umbrele sale. Reflecții despre rostul artelor vizuale și scenice

Către un model matematico-pitagoreic în filosofia artei. Gândirea estetică a lui Matila  Ghyka

Către un model matematico-pitagoreic în filosofia artei. Gândirea estetică a lui Matila Ghyka

Categorii estetice și categorii ale intelectului. O schiță a constituirii hermeneutice a categoriei sublimului

Categorii estetice și categorii ale intelectului. O schiță a constituirii hermeneutice a categoriei sublimului

Arte liberale, arte frumoase, arte scenice. Note spre o  abordare meontologică a artei contemporane

Arte liberale, arte frumoase, arte scenice. Note spre o abordare meontologică a artei contemporane

Aristotle 2400: Mimesis and physis in Aristotle’s thinking. Human’s mimetic nature

Aristotle 2400: Mimesis and physis in Aristotle’s thinking. Human’s mimetic nature

Originea tehnică a creației artistice în gândirea prefilosofică. Homer și arta ca adăpostire a naturii.

Originea tehnică a creației artistice în gândirea prefilosofică. Homer și arta ca adăpostire a naturii.

Cum poate trata filosofia problemele noastre cotidiene?

Cum poate trata filosofia problemele noastre cotidiene?

Misterul blagian în raport cu Marele Anonim. Perspectivă meontologică

Misterul blagian în raport cu Marele Anonim. Perspectivă meontologică

Apeiron la Anaximandros. Abordare meontologică

Apeiron la Anaximandros. Abordare meontologică

Spatiul mioritic si matricea stilistica. Determinatii teorice ale ethos-ului românesc

Spatiul mioritic si matricea stilistica. Determinatii teorice ale ethos-ului românesc

Negația și categoria neființei la Mircea Vulcănescu

Negația și categoria neființei la Mircea Vulcănescu

Delimitare fenomenologică a conceptului de ispită la Mircea Vulcănescu

Delimitare fenomenologică a conceptului de ispită la Mircea Vulcănescu

Conceptul de vreme la Mircea Vulcănescu. Reconstrucție fenomenologică

Conceptul de vreme la Mircea Vulcănescu. Reconstrucție fenomenologică

Imnul orfic către Apollon. Apollon ca zeu al purificării

Imnul orfic către Apollon. Apollon ca zeu al purificării

Imnul orfic către Aether. Concepția prefilosofică grecească despre Aether

Imnul orfic către Aether. Concepția prefilosofică grecească despre Aether

Conceptul de φύσις în fragmentele lui Heraclit

Conceptul de φύσις în fragmentele lui Heraclit

Epitetele lui Apollon și esența Zeului

Epitetele lui Apollon și esența Zeului

Problema memoriei la Aristotel

Problema memoriei la Aristotel

The Catharsis Of Affects And The Theory Of Causation. A Reinterpretation Of The Aristotelian Theory Of Aesthetical Experience

The Catharsis Of Affects And The Theory Of Causation. A Reinterpretation Of The Aristotelian Theory Of Aesthetical Experience

De la Platon către o filosofie a clubbing-ului. Muzica, dansul și poezia ca exercitare tăcută a înțelepciunii.

De la Platon către o filosofie a clubbing-ului. Muzica, dansul și poezia ca exercitare tăcută a înțelepciunii.

Unora nu le place jazzul.  Theodor Adorno și critica muzicii în societatea de consum

Unora nu le place jazzul. Theodor Adorno și critica muzicii în societatea de consum

Platon și atitudinea artistică în filosofie. Note asupra conceptelor de „imitație” și „model” în dialogurile de bătrânețe

Platon și atitudinea artistică în filosofie. Note asupra conceptelor de „imitație” și „model” în dialogurile de bătrânețe

„Rădăcinile ființei” și „izvorul de neatins al senzațiilor”. Sensuri și imagini ale cercetării artistice în (post)modernitate.

„Rădăcinile ființei” și „izvorul de neatins al senzațiilor”. Sensuri și imagini ale cercetării artistice în (post)modernitate.

Lucian Blaga și Maurice-Merleau Ponty – un dialog filosofic în coordonatele filosofiei contemporane

Lucian Blaga și Maurice-Merleau Ponty – un dialog filosofic în coordonatele filosofiei contemporane

Neuroestetica – O nouă turnură în estetica filosofică?

Neuroestetica – O nouă turnură în estetica filosofică?

Spiritul și veșmintele sale. Către o filosofie a modei ca eranță a spiritului prin istorie

Spiritul și veșmintele sale. Către o filosofie a modei ca eranță a spiritului prin istorie

Experiență estetică și conceptualizare. Katharsis și inducție la Aristotel

Experiență estetică și conceptualizare. Katharsis și inducție la Aristotel

Brain Awareness Week: Conștiință filosofică vs. conștiință (neuro)științifică

Brain Awareness Week: Conștiință filosofică vs. conștiință (neuro)științifică

Categoria farmecului în estetica maioresciană

Categoria farmecului în estetica maioresciană

Filosofia artei și temporalitatea operei de artă.  Două perspective asupra fenomenului timpului.

Filosofia artei și temporalitatea operei de artă. Două perspective asupra fenomenului timpului.

Omul și umbrele sale. Reflecții despre rostul artelor vizuale și scenice

Omul și umbrele sale. Reflecții despre rostul artelor vizuale și scenice

Către un model matematico-pitagoreic în filosofia artei. Gândirea estetică a lui Matila  Ghyka

Către un model matematico-pitagoreic în filosofia artei. Gândirea estetică a lui Matila Ghyka

Categorii estetice și categorii ale intelectului. O schiță a constituirii hermeneutice a categoriei sublimului

Categorii estetice și categorii ale intelectului. O schiță a constituirii hermeneutice a categoriei sublimului

Arte liberale, arte frumoase, arte scenice. Note spre o  abordare meontologică a artei contemporane

Arte liberale, arte frumoase, arte scenice. Note spre o abordare meontologică a artei contemporane

Aristotle 2400: Mimesis and physis in Aristotle’s thinking. Human’s mimetic nature

Aristotle 2400: Mimesis and physis in Aristotle’s thinking. Human’s mimetic nature

Originea tehnică a creației artistice în gândirea prefilosofică. Homer și arta ca adăpostire a naturii.

Originea tehnică a creației artistice în gândirea prefilosofică. Homer și arta ca adăpostire a naturii.

Cum poate trata filosofia problemele noastre cotidiene?

Cum poate trata filosofia problemele noastre cotidiene?

Misterul blagian în raport cu Marele Anonim. Perspectivă meontologică

Misterul blagian în raport cu Marele Anonim. Perspectivă meontologică

Apeiron la Anaximandros. Abordare meontologică

Apeiron la Anaximandros. Abordare meontologică

Spatiul mioritic si matricea stilistica. Determinatii teorice ale ethos-ului românesc

Spatiul mioritic si matricea stilistica. Determinatii teorice ale ethos-ului românesc

Negația și categoria neființei la Mircea Vulcănescu

Negația și categoria neființei la Mircea Vulcănescu

Delimitare fenomenologică a conceptului de ispită la Mircea Vulcănescu

Delimitare fenomenologică a conceptului de ispită la Mircea Vulcănescu

Conceptul de vreme la Mircea Vulcănescu. Reconstrucție fenomenologică

Conceptul de vreme la Mircea Vulcănescu. Reconstrucție fenomenologică

Imnul orfic către Apollon. Apollon ca zeu al purificării

Imnul orfic către Apollon. Apollon ca zeu al purificării

Imnul orfic către Aether. Concepția prefilosofică grecească despre Aether

Imnul orfic către Aether. Concepția prefilosofică grecească despre Aether

Conceptul de φύσις în fragmentele lui Heraclit

Conceptul de φύσις în fragmentele lui Heraclit

Epitetele lui Apollon și esența Zeului

Epitetele lui Apollon și esența Zeului

Problema memoriei la Aristotel

Problema memoriei la Aristotel