Comanda „Urmașii Lui Dionysos”, prima carte despre DJing din România! CLICK AICI!

Arte liberale, arte frumoase, arte scenice. Note spre o abordare meontologică a artei contemporane

Abstract: De-a lungul istoriei filosofării despre artă, s-au propus două mari clasificări sistematice ce-și au izvorul în două definiții distincte ale artei. Avem, pe de o parte, sistemul artelor liberale – care gândește opera de artă ca meșteșug sau proces tehnic imitativ – și, pe de altă parte, sistemul artelor frumoase – care privește arta din perspectiva subiectivă a plăcerii pe care contemplarea estetică o oferă gustului ca facultate de apreciere estetică. Ambele aceste sisteme s-au dovedit însă incapabile să cuprindă sub concept totalitatea practicilor artistice din lumea artei contemporane. De aceea, s-a ridicat, în lumea filosofiei artei, problema unei noi clasificări care să includă atât practicile artistice prezente, cât și orice practică artistică viitoare. Credem că un astfel de sistem al artelor poate fi construit în jurul conceptului de scenă – gândit într-un sens originar-etimologic ca adumbrire ce pune în lumină valențele estetice ale unui obiect pentru un anumit public.

Keywords: arte, filosofia artei, arte scenice, arte frumoase, arte liberale

Rostită la: UNAGaleria, str. General Budișteanu nr. 10, București

Data: 26 Noiembrie 2016, ora 11.00