Comanda „Urmașii Lui Dionysos”, prima carte despre DJing din România! CLICK AICI!

Categorii estetice și categorii ale intelectului.
O schiță a constituirii hermeneutice a categoriei sublimului

Problema categoriilor intelectului este una dintre cele mai vechi și dezbătute probleme ale filosofiei, apărând în reflecția filosofică europeană încă de la Platon și Aristotel. Cu toate acestea, „categoriile estetice” s-au bucurat de mai puțină atenție din partea filosofilor când vine vorba despre modul lor de constituire și temeiul lor. Spre deosebire de categoriile intelectului, care au fost puse în legătură, pe de o parte, cu diversele tipuri de judecată (la Kant) sau, pe de alta, cu diversele forme de interogativitate (la Aristotel), categoriile estetice par a fi folosite în mod aproximativ, fără o indicare explicită a originii lor constitutive sau a principiului lor de deducție.

O cercetare a modului de constituire a categoriilor estetice și o determinare a intenționalității lor ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine diferența dintre acestea și categoriilor intelectului și, totodată, a diferenței dintre diferitele categorii estetice. Dispersia categorială din domeniul esteticii contemporane ar putea fi mai bine înțeleasă și redusă la formele sale prime, astfel încât să putem mai bine gândit o tabelă coerentă a categoriilor estetice. După cum vom încerca să argumentăm, având în vedere modul lor de constituire, multitudinea de categorii estetice existente pot fi reduse la două tipuri principale de categorii: esteticul pozitiv și esteticul negativ

. Această deducție implicită o găsim și în Critica facultății de judecare a lui Kant, unde sublimul joacă rolul de „ipostază categorială” a esteticului negativ, alături de frumos care este o ipostază a esteticului pozitiv. Urmărind modul lor de constituire, vom putea da seama mai bine de diferențele și de legăturile pe care aceste două tipuri de categorii le împărtășesc și, pe de altă parte, de principiul de coerență care ne permite constituirea esteticii ca disciplină filosofică de sine stătătoare.

Rostită la: Facultatea de filosofie din București
Data: 19 Mai 2017, ora 14.30