Comanda „Urmașii Lui Dionysos”, prima carte despre DJing din România! CLICK AICI!
Experiența Teoriei Filosofice Și Înțelegerea Virtualului. Schița Unei Filosofii A Virtualității

Experiența Teoriei Filosofice Și Înțelegerea Virtualului. Schița Unei Filosofii A Virtualității

DE LA „AUTOMATELE” HOMERICE ȘI INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ. SCHIȚA UNEI GENEALOGII

DE LA „AUTOMATELE” HOMERICE ȘI INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ. SCHIȚA UNEI GENEALOGII

De la „virtus Dei” la inteligența artificială. Schiță pentru o meontologie a virtualului

De la „virtus Dei” la inteligența artificială. Schiță pentru o meontologie a virtualului

Către o metafizică a virtualului. Ispitele contemplative neoplatonice şi realitatea virtuală

Către o metafizică a virtualului. Ispitele contemplative neoplatonice şi realitatea virtuală

Vechea și noua estetică. În căutarea unei ”științe a cunoașterii sensibile”

Vechea și noua estetică. În căutarea unei ”științe a cunoașterii sensibile”

În căutarea unei „științe a cunoașterii sensibile”. Estetica informațională și programul Esteticii lui Alexander Baumgarten.

În căutarea unei „științe a cunoașterii sensibile”. Estetica informațională și programul Esteticii lui Alexander Baumgarten.

Conceptul de experiență și discursul despre non-judicativ. Către o meontologie a experienței

Conceptul de experiență și discursul despre non-judicativ. Către o meontologie a experienței

Metoda Comparației Meontologice. Prolegomenele Unui Dialog Între Filosofia Românească Și Cea Occidentală

Metoda Comparației Meontologice. Prolegomenele Unui Dialog Între Filosofia Românească Și Cea Occidentală

Nimicul ca începătură a filosofiei și ne-experimentarea. Gânduri asupra fragmentului lui Anaximandros

Nimicul ca începătură a filosofiei și ne-experimentarea. Gânduri asupra fragmentului lui Anaximandros

Human’s Twofold Nature. Mίμησις and φύσις in Aristotle’s Thinking

Human’s Twofold Nature. Mίμησις and φύσις in Aristotle’s Thinking

Hunting Vibes. The Multi-Layered Structure of Artistic Research in DJing

Hunting Vibes. The Multi-Layered Structure of Artistic Research in DJing

The Catharsis Of Affects And The Theory Of Causation. A Reinterpretation Of The Aristotelian Theory Of Aesthetical Experience

The Catharsis Of Affects And The Theory Of Causation. A Reinterpretation Of The Aristotelian Theory Of Aesthetical Experience

Timpul și ipostazele sale. Note despre temporalitatea sufletului și fenomenul para-ipostazierii la Porfir

Timpul și ipostazele sale. Note despre temporalitatea sufletului și fenomenul para-ipostazierii la Porfir

Personalitatea umană și avatarurile sale. De la masca actorului la algoritmii de social media

Personalitatea umană și avatarurile sale. De la masca actorului la algoritmii de social media

The Concept of Parhypostasis în Proclus’ „De malorum subsistentia”.  A Meontological Perspective

The Concept of Parhypostasis în Proclus’ „De malorum subsistentia”. A Meontological Perspective

Jazz și utopie. Către o interpretare meontologică a esteticii lui Theodor Adorno

Jazz și utopie. Către o interpretare meontologică a esteticii lui Theodor Adorno

Genuri ale ființei și categorii mimetice în Sofistul lui Platon

Genuri ale ființei și categorii mimetice în Sofistul lui Platon

Art and Mathematics in Matila Ghyka’s Philosophical Aesthetics. A Pythagorean Approach on Contemporary Aesthetics

Art and Mathematics in Matila Ghyka’s Philosophical Aesthetics. A Pythagorean Approach on Contemporary Aesthetics

Nimicnicia răului și diferența meontologică. Schița unei interpretări meontologice a problemei răului la Platon

Nimicnicia răului și diferența meontologică. Schița unei interpretări meontologice a problemei răului la Platon

Omul ca ființare la umbra nimicului. Pro-veniența ființei omului și diferența meontologică

Omul ca ființare la umbra nimicului. Pro-veniența ființei omului și diferența meontologică

Note către o interpretare meontologică a gândirii lui Lucian Blaga. Sensuri ale transcendenței și ipostazierea nimicului

Note către o interpretare meontologică a gândirii lui Lucian Blaga. Sensuri ale transcendenței și ipostazierea nimicului

Categoriile estetice și experiența nonjudicativă. Schița întemeierii categoriale a judecăților de gust

Categoriile estetice și experiența nonjudicativă. Schița întemeierii categoriale a judecăților de gust

 The Forbidden Path Of Late Greek Thinking. Meontology And Meontological Difference In Damascius’ De Principiis

 The Forbidden Path Of Late Greek Thinking. Meontology And Meontological Difference In Damascius’ De Principiis

Perceperea frumosului la Plotin. Prefigurarea unei căi meontologice de constituire a esteticii

Perceperea frumosului la Plotin. Prefigurarea unei căi meontologice de constituire a esteticii

Misterul ca orizont al existenței omului și cunoașterea luciferică. Interpretare fenomenologică

Misterul ca orizont al existenței omului și cunoașterea luciferică. Interpretare fenomenologică

De-constituirea actului interogator și pre-judicativul. Prolegomene la o teorie a afectivității

De-constituirea actului interogator și pre-judicativul. Prolegomene la o teorie a afectivității

Categorii interogative și categorii verbale la Aristotel. Interpretare „Morfologică”

Categorii interogative și categorii verbale la Aristotel. Interpretare „Morfologică”

Logicul şi denaturarea logos-ului. Note pentru o hermeneutică a clipei

Logicul şi denaturarea logos-ului. Note pentru o hermeneutică a clipei

Nimicul și categorialitatea – Perspectivă fenomenologică asupra delimitării nimicului

Nimicul și categorialitatea – Perspectivă fenomenologică asupra delimitării nimicului

Conceptul de „vreme” la Mircea Vulcănescu. Reconstrucție fenomenologică

Conceptul de „vreme” la Mircea Vulcănescu. Reconstrucție fenomenologică

Negația la Mircea Vulcănescu și cunoașterea lucriferică blagiană. Întâlnirea a două orizonturi de interpretare a ethosului românesc

Negația la Mircea Vulcănescu și cunoașterea lucriferică blagiană. Întâlnirea a două orizonturi de interpretare a ethosului românesc

Soartă şi rost: reconstrucţie fenomenologică a destinului la Mircea Vulcănescu

Soartă şi rost: reconstrucţie fenomenologică a destinului la Mircea Vulcănescu

Sophocles și natura omului

Sophocles și natura omului

Note pentru reconstrucția conceptului „metafizic” de logos la Mircea Vulcănescu

Note pentru reconstrucția conceptului „metafizic” de logos la Mircea Vulcănescu

Timp, destin și vocație. Reconstrucția concepției lui Constantin Rădulescu-Motru despre destin

Timp, destin și vocație. Reconstrucția concepției lui Constantin Rădulescu-Motru despre destin

Instituirea fenomenologiei negative. Prefigurarea unei metode

Instituirea fenomenologiei negative. Prefigurarea unei metode

Schița unei cercetări fenomenologice a originii.

Schița unei cercetări fenomenologice a originii.

„Neființa ca hotar existențial” în Revista Timpul (Mai 2015)

„Neființa ca hotar existențial” în Revista Timpul (Mai 2015)

Experiența Teoriei Filosofice Și Înțelegerea Virtualului. Schița Unei Filosofii A Virtualității

Experiența Teoriei Filosofice Și Înțelegerea Virtualului. Schița Unei Filosofii A Virtualității

DE LA „AUTOMATELE” HOMERICE ȘI INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ. SCHIȚA UNEI GENEALOGII

DE LA „AUTOMATELE” HOMERICE ȘI INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ. SCHIȚA UNEI GENEALOGII

De la „virtus Dei” la inteligența artificială. Schiță pentru o meontologie a virtualului

De la „virtus Dei” la inteligența artificială. Schiță pentru o meontologie a virtualului

Către o metafizică a virtualului. Ispitele contemplative neoplatonice şi realitatea virtuală

Către o metafizică a virtualului. Ispitele contemplative neoplatonice şi realitatea virtuală

Vechea și noua estetică. În căutarea unei ”științe a cunoașterii sensibile”

Vechea și noua estetică. În căutarea unei ”științe a cunoașterii sensibile”

În căutarea unei „științe a cunoașterii sensibile”. Estetica informațională și programul Esteticii lui Alexander Baumgarten.

În căutarea unei „științe a cunoașterii sensibile”. Estetica informațională și programul Esteticii lui Alexander Baumgarten.

Conceptul de experiență și discursul despre non-judicativ. Către o meontologie a experienței

Conceptul de experiență și discursul despre non-judicativ. Către o meontologie a experienței

Metoda Comparației Meontologice. Prolegomenele Unui Dialog Între Filosofia Românească Și Cea Occidentală

Metoda Comparației Meontologice. Prolegomenele Unui Dialog Între Filosofia Românească Și Cea Occidentală

Nimicul ca începătură a filosofiei și ne-experimentarea. Gânduri asupra fragmentului lui Anaximandros

Nimicul ca începătură a filosofiei și ne-experimentarea. Gânduri asupra fragmentului lui Anaximandros

Human’s Twofold Nature. Mίμησις and φύσις in Aristotle’s Thinking

Human’s Twofold Nature. Mίμησις and φύσις in Aristotle’s Thinking

Hunting Vibes. The Multi-Layered Structure of Artistic Research in DJing

Hunting Vibes. The Multi-Layered Structure of Artistic Research in DJing

The Catharsis Of Affects And The Theory Of Causation. A Reinterpretation Of The Aristotelian Theory Of Aesthetical Experience

The Catharsis Of Affects And The Theory Of Causation. A Reinterpretation Of The Aristotelian Theory Of Aesthetical Experience

Timpul și ipostazele sale. Note despre temporalitatea sufletului și fenomenul para-ipostazierii la Porfir

Timpul și ipostazele sale. Note despre temporalitatea sufletului și fenomenul para-ipostazierii la Porfir

Personalitatea umană și avatarurile sale. De la masca actorului la algoritmii de social media

Personalitatea umană și avatarurile sale. De la masca actorului la algoritmii de social media

The Concept of Parhypostasis în Proclus’ „De malorum subsistentia”.  A Meontological Perspective

The Concept of Parhypostasis în Proclus’ „De malorum subsistentia”. A Meontological Perspective

Jazz și utopie. Către o interpretare meontologică a esteticii lui Theodor Adorno

Jazz și utopie. Către o interpretare meontologică a esteticii lui Theodor Adorno

Genuri ale ființei și categorii mimetice în Sofistul lui Platon

Genuri ale ființei și categorii mimetice în Sofistul lui Platon

Art and Mathematics in Matila Ghyka’s Philosophical Aesthetics. A Pythagorean Approach on Contemporary Aesthetics

Art and Mathematics in Matila Ghyka’s Philosophical Aesthetics. A Pythagorean Approach on Contemporary Aesthetics

Nimicnicia răului și diferența meontologică. Schița unei interpretări meontologice a problemei răului la Platon

Nimicnicia răului și diferența meontologică. Schița unei interpretări meontologice a problemei răului la Platon

Omul ca ființare la umbra nimicului. Pro-veniența ființei omului și diferența meontologică

Omul ca ființare la umbra nimicului. Pro-veniența ființei omului și diferența meontologică

Note către o interpretare meontologică a gândirii lui Lucian Blaga. Sensuri ale transcendenței și ipostazierea nimicului

Note către o interpretare meontologică a gândirii lui Lucian Blaga. Sensuri ale transcendenței și ipostazierea nimicului

Categoriile estetice și experiența nonjudicativă. Schița întemeierii categoriale a judecăților de gust

Categoriile estetice și experiența nonjudicativă. Schița întemeierii categoriale a judecăților de gust

 The Forbidden Path Of Late Greek Thinking. Meontology And Meontological Difference In Damascius’ De Principiis

 The Forbidden Path Of Late Greek Thinking. Meontology And Meontological Difference In Damascius’ De Principiis

Perceperea frumosului la Plotin. Prefigurarea unei căi meontologice de constituire a esteticii

Perceperea frumosului la Plotin. Prefigurarea unei căi meontologice de constituire a esteticii

Misterul ca orizont al existenței omului și cunoașterea luciferică. Interpretare fenomenologică

Misterul ca orizont al existenței omului și cunoașterea luciferică. Interpretare fenomenologică

De-constituirea actului interogator și pre-judicativul. Prolegomene la o teorie a afectivității

De-constituirea actului interogator și pre-judicativul. Prolegomene la o teorie a afectivității

Categorii interogative și categorii verbale la Aristotel. Interpretare „Morfologică”

Categorii interogative și categorii verbale la Aristotel. Interpretare „Morfologică”

Logicul şi denaturarea logos-ului. Note pentru o hermeneutică a clipei

Logicul şi denaturarea logos-ului. Note pentru o hermeneutică a clipei

Nimicul și categorialitatea – Perspectivă fenomenologică asupra delimitării nimicului

Nimicul și categorialitatea – Perspectivă fenomenologică asupra delimitării nimicului

Conceptul de „vreme” la Mircea Vulcănescu. Reconstrucție fenomenologică

Conceptul de „vreme” la Mircea Vulcănescu. Reconstrucție fenomenologică

Negația la Mircea Vulcănescu și cunoașterea lucriferică blagiană. Întâlnirea a două orizonturi de interpretare a ethosului românesc

Negația la Mircea Vulcănescu și cunoașterea lucriferică blagiană. Întâlnirea a două orizonturi de interpretare a ethosului românesc

Soartă şi rost: reconstrucţie fenomenologică a destinului la Mircea Vulcănescu

Soartă şi rost: reconstrucţie fenomenologică a destinului la Mircea Vulcănescu

Sophocles și natura omului

Sophocles și natura omului

Note pentru reconstrucția conceptului „metafizic” de logos la Mircea Vulcănescu

Note pentru reconstrucția conceptului „metafizic” de logos la Mircea Vulcănescu

Timp, destin și vocație. Reconstrucția concepției lui Constantin Rădulescu-Motru despre destin

Timp, destin și vocație. Reconstrucția concepției lui Constantin Rădulescu-Motru despre destin

Instituirea fenomenologiei negative. Prefigurarea unei metode

Instituirea fenomenologiei negative. Prefigurarea unei metode

Schița unei cercetări fenomenologice a originii.

Schița unei cercetări fenomenologice a originii.

„Neființa ca hotar existențial” în Revista Timpul (Mai 2015)

„Neființa ca hotar existențial” în Revista Timpul (Mai 2015)