Comanda „Urmașii Lui Dionysos”, prima carte despre DJing din România! CLICK AICI!
Negația și categoria neființei la Mircea Vulcănescu

Abstract: Ne propunem punerea în lumină a categoriei neființei în metafizica vulcănesciană pe urma analizei fenomenologice a felului de a fi al negației din limba română, așa cum este ea prezentată de către Mircea Vulcănescu în principalele sale texte metafizice. Pe această cale, vom putea întrevedea modul în care această categorie se articulează cu celelalte concepte ontologice vulcănesciene într-un ansamblu coerent ce vine să dea seama de „omul românesc”. Astfel, în calitate de categorie metafizică, neființa ni se va arăta înființată din punct de vedere ontologic și, de aceea, oarecum deposedată de ceea ce are ea mai propriu: „faptul de a nu fi”. Urmările unei astfel de situații teoretice, după cum vom vedea, se revelează în imposibilitatea de fundare strict filosofică a discursului metafizic vulcănescian.

Rostită la:  Simpozionul „Categorii filosofice si concepte interculturale in filosofia romanească”

Localitatea: București, Facultatea de filosofie

Anul Publicării: 2015