Comanda „Urmașii Lui Dionysos”, prima carte despre DJing din România! CLICK AICI!

Titlu: Către un model matematico-pitagoreic în filosofia artei. Gândirea estetică a lui Matila Ghyka

Abstract: Deși nu foarte bine cunoscut în cultura noastră, Matila Ghyka este unul dintre puținii intelectuali români care au reușit, într-o perioadă tulbure pentru cercetarea filosofică privitoare la artă, să schițeze tușele unui model matematic de gândire a artei, de inspirație pitagorică și cu deschidere către felurite domenii ale științei moderne, cum ar fi fizica relativistă și cea cuantică. Fiind mai mult decât o expresie subiectivă și arbitrară a sentimentelor artistului, opera de artă, așa cum este ea definită de Matila Ghyka, este o expresie a armoniei naturii înseși, filtrată prin conștiința artistică, la fel cum teoriile științei sunt expresii ale aceleiași armonii, filtrate prin conștiința omului de știință. Tocmai de aceea, un model matematic de gândire a artei ar permite ca „adevărul artei” să poată fi definit în coordonatele „adevărului științei” și viceversa. Astfel, distincția dintre știință și artă, precum și dintre ambele și filosofie s-ar topi într-o unitate de sens în care toate cele trei domenii ar comunica, oferind o descriere și interpretare unică a lumii în genere.

O astfel de posibilitate de gândire a fascinat mulți teoreticieni și practicieni ai artei din epocă, însă a rămas, din cauza vicisitudinilor tradiției filosofice europene, fără ecouri peste timp. Pe baza acestui model însă, se poate schița o cale de înțelegere a statutului ontologic al operei de artă, pornind de la concepte matematico-pitagoreice cum sunt cele de „număr”, „simetrie”, „armonie”, „proporție” sau „ritm”, care să echilibreze abordarea preponderent cantitativă din neuroestetică cu cea preponderent calitativă din estetica filosofică și din teoria artei. Avantajele unei astfel de echilibrări ar fi multiple, pornind de la posibilitatea dezvoltării unei hermeneutici a operei de artă pe baze științifice și terminând cu revelarea pitagorismului inerent gândirii occidentale.

Rostită la: Conferința „Gânditori români în cultura universală”, Universitatea Politehnică din București.

Data: 27 Octombrie 2017, ora 12.30