Comanda „Urmașii Lui Dionysos”, prima carte despre DJing din România! CLICK AICI!

Titlu: Logicul şi denaturarea logos-ului. Note pentru o hermeneutică a clipei

Abstract: Această lucrare vizează expunerea și analiza de-naturării logos-ului, o idee centrală a cărții lui Viorel Cernica, Judecată și Timp. Fenomenologia Judicativului. De-naturarea logos-ului se referă la faptul că discursul viu, formalizat încă din Antichitate în logica aristotelică, este un logos privat de sensul său originar – acela ce permitea accesul relativ nedisimulat la experiențele noastre trăite. Structura sa formală, încetul cu încetul a ajuns să legitimeze și chiar să constituie toate atitudinile noastre discursive – fie ele păreri, gânduri, argumente sau sentimente. Astfel, se ajunge la o „dictatură a judicativului”, în care noi suntem prizonierii propriilor noastre gânduri și pre-judecăți.

Importanța analizării și dezvoltării acestei idei a de-naturării logos-ului constă în faptul că, urmărind mecanismele care au dus pentru prima dată la formalizarea discursului, putem recupera hermeneutic câte ceva din sensurile sale vechi, originare, vii ale acestuia. Astfel, putem obține o cale de re-naturalizare a logos-ului care să slăbească normele judicative care ne constituie gândurile și să oferim o șansă pătrunderii în expresie a unora dintre elementele non- și pre-judicative pe care le avem.

Keywords: logos, de-naturare, pre-judicativ, hermeneutică

Publicația: Revista de filosofie, Tomul LXIII, nr. 4, Editura Academiei Române, București

Anul Publicării: 2016