Comanda „Urmașii Lui Dionysos”, prima carte despre DJing din România! CLICK AICI!

Titlu: Genuri ale ființei și categorii mimetice în Sofistul lui Platon

Abstract: Acest studiu tematizează problematica „speciilor mimeticii” sau al „categoriilor mimetice”, de la care, de fapt, pornește întreaga discuție ontologică și meontologică privitoare la genurile ființei și la natura nimicului din dialogul platonician Sofistul, discuție foarte importantă pentru istoria filosofiei europene și care constituie, după părerea majorității interpreților, „nucleul tare” al dialogului Sofistul. În mod ciudat însă, și mimetica ne pune în fața unui anume înțeles al nimicului, dar de această dată este vorba de un înțeles ce nu poate fi pus până la capăt în discurs, ci doar înfăptuit. Este vorba oarecum despre un înțeles care desprinde nimicul din contextul logico-judicativ al negației și îl plasează în sfera creației. Ne gândim, desigur, la actul de artistic, la aducerea întru ființă a ceva care anterior nu exista, în fine, la problema criteriului de adevăr și al statutului ontologic al unei „lumi” create în mod artistic. De aceea, putem spune că mimetica este – cel puțin în unele specii ale sale de care ne vom ocupa mai jos – o disciplină meontologică ce înfăptuiește în domeniul πρᾶξις-ului ipostazierea nimicului.

Keywords: Platon, Sofistul, diferența meontologică, meontologie, mimesis, creație, artă

Publicația: Studii de teoria categoriilor, vol. X, Editura Academiei Române, București

Anul Publicării: 2018