Comanda „Urmașii Lui Dionysos”, prima carte despre DJing din România! CLICK AICI!
Categoriile estetice și experiența nonjudicativă.
Schița întemeierii categoriale a judecăților de gust

ABSTRACT (RO): În acest studiu abordez problema categoriilor estetice și a constituirii lor. Voi argumenta că, spre deosebire de categoriile epistemologice, care sunt privite în istoria filosofiei drept „categorii ale intelectului”, categoriile estetice sunt forme în care experiențele noastre nonjudicative sau „afective” sunt constituite printr-un fel de „hermeneutică afectivă”. Definite astfel, categoriile estetice predetermină modul în care ne raportăm la propriile experiențe și, prin intermediul lor, la lume. Așadar, judecățile estetice și categoriile estetice sunt caracterizate printr-o așa-numită „intenție oblică”, un tip de intenționalitate indirectă, care oferă temeiurile pe baza cărora putem dezvolta un mod meontologic de gândire a esteticii și filosofiei artei ca domenii ale filosofiei

ABSTRACT (ENG): In this study I tackle the problem of the aesthetic categories and their constitution. I will try to argue that, in contrast to the epistemological categories, which were viewed by the history of philosophy as “categories of the intellect”, the aesthetic categories are forms in which our non-judicative or “affective” experiences are constituted through some kind of “affective hermeneutics”. Defined in this way, the aesthetic categories predefine the way we relate ourselves to our own experiences and, through them, to the world. Thus, the aesthetical judgements and categories are characterized by an “intentio obliqua”, an indirect intentionality, which offers the possible ground on which we can develop a meontological way of thinking.

Keywords: estetică, filosofia artei, categorii estetice, judecăți de gust, Plotin, Kant
Publicația: Studii de teoria categoriilor, Vol. IX, Editura Academiei Române, București
Anul Publicării: 2017