Comanda „Urmașii Lui Dionysos”, prima carte despre DJing din România! CLICK AICI!
Aplicații matematice în filosofia artei.
Matila Ghyka: profil de personalitate

Apariția recentă la Editura Nemira a unei incitante și insolite traduceri din opera lui Matila Ghyka, Numărul de aur. Rituri și ritmuri pitagoreice în dezvoltarea civilizației occidentale, readuce în spațiul intelectual românesc multiple teme de reflecție pe care le vom supune atenției Dvs. în dezbaterea din 24 martie 2017.

În primul rând, vom vorbi despre figura enigmatică a unui savant care ilustrează forța universală a creativității românești. Căci, românul Matila Ghyka, strănepot lui Grigore al V-lea Ghica, ultimul domnitor al Moldovei a fost nu doar diplomat, atașat de legație la Berlin, Roma și Madrid, ofițer al marinei franceze, profesor la Școala de ofițeri de marină de la Constanța ori la Universitatea California de Sud, unde a predat filosofie, semantică și estetică, ci și un filosof matematician care a  scris numeroase tratate de estetică și filosofie.

În al doilea rând, această lucrare ne reamintește faptul că scrierile lui Matila Ghyka au influențat artiști de renume, precum Salvador Dali, pictorul care și-a conceput capodoperele sale, Leda atomica, Madonna de la Port Lligat (1949) și  Cina cea de taină (1955), urmând teoriile matematice despre artă ale savantului român.

Lucrarea pe care o vom dezbate readuce într-un prim plan reflexiv încercarea constantă a unor filosofi matematicieni care de la Pitagora și până astăzi au fost preocupați de a întemeia pe baze științifice și teoretice riguroase discursul nostru despre estetică și creație artistică.

În sfârșit, traducerea acestei lucrări trezește în noi ideea că încercarea lui Matila Ghyka de a împăca pitagoreismul antic, în plan mai general, metafizica și mistica antică cu știința contemporană este nu doar un banal act de exegeză, ci o formă autentică de creativitate ideatică și filozofica.

Vă aștept, ca de obicei, și în această vineri, de la orele 21.20, pe lungimile de undă ale RRC, pentru a medita împreună asupra destinului unei opere științifice și filosofie care este mai bine cunoscută în lume, decât în România.

Data transmisiei: 24 Martie