Comanda „Urmașii Lui Dionysos”, prima carte despre DJing din România! CLICK AICI!
CURS DE FILOSOFIA ARTEI
Mari orientări tradiționale și programe contemporane de analiză
Volumul al doilea
Filosofia artei în modernitate și post-modernitate

Autori: Constantin Aslam, Cornel-Florin Moraru

Argument: Amploarea și intensitatea dezbaterilor generate de fenomenele artistice contemporane ale căror practici creative, dar și teoretice, explorate în cel puțin cinci paradigme majore de gândire (continentală, analitică, științifică, pragmatică, critică și comunicațională) și, deopotrivă, cercetate interdisciplinar (istoria și teoria artei, sociologia artei, psihologia artei) ne impun tot mai mult să operăm, atunci când avem în vedere analizele de tip filosofico-estetic, cu distincția sistematică dintre filosofia artei și filosofia trăirii estetice.
Plecând de la această stare de lucruri ce are în vedere statutul ambiguu al esteticii și, deopotrivă, practicile intelectuale academice și universitare legate de estetica actuală, prezenta lucrare propune o incursiune sistematică, conceptual-teoretică și istorică, în lumea sistemului de obiecte ce intră în alcătuirea universului complex al operei de artă, văzută ca obiect tangibil, perceptual. Relevarea cercetărilor, tradiționale și actuale, ce privesc actele interne ale minții și trăirea estetică, urmează să fie elaborate într-un curs separat.

Anul Publicării: 2016