Comanda „Urmașii Lui Dionysos”, prima carte despre DJing din România! CLICK AICI!
Atitudinea estetica in filosofia artei.
Aplicații asupra esteticii lui Lucian Blaga si Maurice Merleau-Ponty

Volumul de față propune o viziune de ansamblu asupra uneia dintre cele mai incitante teme ale esteticii filosofice contemporane, anume problema „atitudinii estetice”, prin compararea gândirii despre artă prezentă în două sisteme filosofice relevante pentru gândirea actuală – Lucian Blaga și Maurice Merleau-Ponty. Această problemă este pusă în contextul mai larg al dezbaterilor contemporane privitoare la raportarea postmodernă la lume în genere ce poate fi surprinsă în toate domeniile disciplinelor umaniste, dar și în științele naturii.

Principalul element de noutate al volumului constă în faptul că este primul demers din cultura română ce propune o interpretare sistematică, din punct de vedere hermeneutic, a gândirii estetice a lui Lucian Blaga și a lui Maurice Merleau-Ponty, pornind de la o nouă metodologie de comparație, numită de autor „comparația meontologică”. Una dintre virtuțile acestei metode de comparație este aceea că permite punerea în dialog a unor gânditori cu metodologii de lucru și cu presupoziții epistemologice radical diferite, luând în considerație experiențele non-judicative ce motivează și prilejuiesc interogația filosofică. Prin modul în care este structurat și prin tematica abordată, volumul se adresează atât publicului interesat de filosofie, cât și celui interesat de domeniul disciplinelor umaniste în genere – de la literatură și până la antropologia culturală și sociologie.

Editura: Institutul European, Iași
Anul Publicării: 2018