Perspective filosofice asupra morții. Raportarea filosofilor la moarte din Grecia Antică până în zilele noastre.