Lalita Hamill – Plato’s Cave

Seminarul 1: Filosofia educației în Grecia Antică

Tematizări: Conceptele fundamentale ale pedagogiei grecești; Platon și conceptul de virtute (ἀρετή); caracterul ambiguu al virtuții, educația și procesul cunoașterii; învățarea virtuții; dubla natură umană; mitul peșterii

Descarcă text de seminar

Seminarul 2: Jean-Jacques Rousseau și teoriile moderne ale educației

Tematizări: Filosofia educației la Jean-Jacques Rousseau; dubla natură a omului; starea de natură și starea de societate; educația negativă și excesul de educație; contractul social și procesul pedagogic

Descarcă text de seminar

Seminarul 3: Immanuel Kant și relația dintre etică și pedagogie

Tematizări:  Filosofia educației la Immanuel Kant; natura omenească; vicii și virtuți ale omului; despre rolul educației; fundamentele moralității; despre libertate și acțiunea morală; Legea morală și deontologia; Imperativul moral; acțiunea din datorie și conform datoriei; despre datorii și constrângeri morale.

Descarcă text de seminar

Seminar 4: Filosofia educației la John Dewey

Tematizări: Filosofia scopurilor educației la John Dewey; stabilirea scopurilor procesului educativ; scoala ca instituție socială; scopul educației civice; structura comportamentului moral; motivație morală și comportament moral;

Descarcă text de seminar

Seminar 5: Filosofia educației în contemporaneitate - Karl Jaspers

Tematizări: despre esența omului; evoluție biologică și dezvoltare istorică; condiția umană și modurile de cunoaștere a ei; umanitatea și recunoașterea demnității omului; tipuri de culpă și culpa morală; știința modernă și educația.

Descarcă texte de seminar

Seminar 6: Filosofia educației în contemporaneitate - Jean-Paul Sartre

Tematizări: morala puterii; minciună și violență; teoria existențialistă a libertății; relația binelui cu subiectivitatea; 

Descarcă Textele de Seminar

Seminar 7: George F. Kneller

Tematizări: Sfera filosofiei educației; Doctrina existențialismului; Dilemele filosofiei existențialiste și conceptele ei fundamentale; Metafizică și educație; Epistemologie și educație; Axiologie, etică și educație.

Descarcă textele de seminar