Curs de etica cercetării științifice (Doctorat, UNArte) - Resurse și bibliografie ~ Cornel-Florin Moraru - Portofoliu Academic

Leonardo DaVinci, Studii de anatomie

Informații Evaluare

Curs de etica cercetării științifice: evaluare

Deadline 30 mai 2019, orele 24

Evaluarea și notarea cursului Etica cercetării științifice se realizează pe baza unui de „prevenție etică” cu titlul Aspecte etice implicate în cercetarea doctorală personală.

Date tehnice și recomandări:

Referatul cuprinde 5-7 pagini text, fără ilustrări iconice, în formatul electronic standard. Referatul exprimă o poziție personală, etic corectă, asupra bibliografiei și a resurselor teoretice și/sau artistice, pe care le prelucrează, într-un mod creativ, cercetarea doctorală pe care o realizații în anii de pregătire a tezei.

Structură de prezentare provizorie

Referatul Dvs. trebuie să cuprindă:

 1. a) date de identificare: nume, prenume, titlul prezumtiv al tezei, domeniul de specializare studiat, tipul de doctorat (științific sau profesional);
 2. b) conținutul prezumtiv al argumentării și devoalarea resurselor teoretice și artistice: care este noutatea anticipată, artistică și/sau conceptuală, pe care o propune cercetarea doctorală personală? Care sunt sursele de inspirație artistică? Care sunt sursele de inspirație teoretică? Ce tip de bibliografie prelucrați? Care este itinerarul argumentării? Care sunt implicații etice explicite, mai precis, care este mesajul etic implicit al subiectului tematizat în teza de doctorat? Care sunt pericolele etice care ar putea plana asupra tezei de doctorat cu referire la imaginile pe care le folosiți, cu resursele de pe Internet sau la resursele teoretice preluate din cărți și articole de specialitate?
Prezentări Powerpoint

Prezentări Powerpoint

Descarcă Pachet Prezentări

Pachet de resurse digitale obligatorii (Etica Cercetării)

Conținut al pachetului de resurse digitale

 1. CASTELLS, Manuel, The Rise of the Network Society, Oxford, Blackwell, 1996.
 2. CHELCEA, Septimiu, Metodologia elaborării unei lucrări ştiinţifice, Bucureşti, 2003 comunicare.ro;
 3. FLORESCU, Marian, Plagiatul. Scurte Considerații
 4. HAIDUC, Ionel, Etica cercetării științifice, Academia Română, Adunarea Generală, 3 iulie 2012; 
 5. HAIDUC, Ionel, Ghid practic privind etica în cercetarea științifică, Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”, 2007-2013;
 6. MUREȘAN, Valentin, Managementul eticii în organizații, București, Editura Universității din București, 2009.
 7. MUREȘAN, Valentin, Este etica aplicată o aplicare a eticii?
 8. PAPADIMA, Liviu, Deontologie Academică. Curriculum-cadru, Editura Universității din din București, București, 2015
 9. STOENESCU, Constantin, Etica cercetării și proprietatea intelectuală, Editura Universității din București, București, 2015
 10. ŞERCAN, Emilia Deontologie academică : ghid practic, Editura Universităţii din Bucureşti, 2017;
 11. Toni Gibea et. al., Etică și integritate academică Instrumente suplimentare, Editura Universității din București, București, 2018.
 12. USZKAI, Radu, Are copyrights compatible with human rights? in „The Romanian Journal of Analytic Philosophy, Vol. VIII, nr. 1, pp. 5-20.
 13. USZKAI, Radu, Global Justice and Research Ethics: Linguistic Justice and Intellectual Property in „Public Reason”, Vol. 7, nr. 1-2, 2016.
 14. USZKAI, Radu, Intellectual Property Has No Personality in Annals of the University of Bucharesc, Vol. LXVI, no. 2, 2017.
 15. USZKAI, Radu; CERNEA, Mihail-Valentin, The Clash between Global Justice and Pharmaceutical Patents: A Critical Analysis, Public Reason 4 (1-2): 210-21, 2012.
 16. USZKAI, Radu, CÂTEVA PROBLEME ADIŢIONALE CU DREPTURILE DE AUTOR
 17. USZKAI, Radu, PIRATERIA ONLINE: UN TIP DE INFRACȚIUNE FĂRĂ VICTIME
 18. Glosar termeni de etică universitară
 19. Codul de etică universitară UNArte

ATENȚIE: Resursele din acest pachet conțin informațiile de bază pentru înțelegerea domeniului eticii academice și al eticii cercetării științifice și constituie bibliografia obligatorie a cursului.

Descarcă pachet de resurse

Pachet de resurse digitale (Cercetare Artistică)

Resurse bibliografice principale pentru tema cercetării artistice:

 1. ANDERSSON, Erik, Fine Science and Social Arts – on common grounds and necessary boundaries of two ways to produce meaning
 2. BALKEMA, Annette W. & SLAGER, Henk (eds.), Artistic Research
 3. BLOM, Diana et al., How artists working in academia view artistic practice as research: Implications for tertiary music education
 4. BORGDORFF, Henk, The Conflict of the Faculties. Perspectives on Artistic Research and Academia
 5. GREENFIELD, Luisa et. al., Artistic Research Being There Explorations into the Local
 6. BUSCH, Kathrin, Artistic Research and the Poetics of Knowledge
 7. DOĞANTAN-DACK (ed.), Mine, Artistic Practice as Research in Music: Theory, Criticism, Practice
 8. ELKINS, James, Theoretical Remarks on Combined Creative and Scholarly PhD Degrees in the Visual Arts
 9. HANNULA, Mika et. al., Artistic Research Methodology. Narrative, Power and the Public
 10. HANNULA, Mika, Catch Me If You Can: Chances and Challenges of Artistic Research
 11. HELLSTRÖM, Tomas, Evaluation of artistic research
 12. KLEIN, Julian, What Is Artistic Research?
 13. LESAGE, Dieter, Who’s Afraid of Artistic Research? On measuring artistic research output
 14. MAHARAJ, Sarat, Know-how and No-How: stopgap notes on “method” in visual art as knowledge production
 15. MÜHL, Sebastian, Artistic Research as a Challenge for Art Criticism
 16. RUST Chris, Unstated Contributions – How Artistic Inquiry Can Inform Interdisciplinary Research
 17. SCHWAB, Michael, Transpositions. Aesthetico-epistemic Operators in Artistic Research
 18. STEINWEG, Marcus, Nine Theses on Art
 19. SVENUNGSSON, Jan, The Writing Artist
 20. WILSON, Mick & VAN RUITEN (eds.), Schelte, SHARE – Handbook for Artistic Research Education
 21. WILSON, Jenny, Artists in the University. Positioning Artistic Research in Higher Education

Descarcă pachet de resurse  

 

Resurse Bibliografice principale

Resurse bibliografice principale:

 • Două etici în tehnologia informației, în vol. Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail Radu Solcan, editori Mircea Flonta, Emanuel-Mihail Socaciu, Constantin Vica, Editura Universității din București, 2015, pp. 361-377.
 • Constantin Stoenescu Etica cercetării și recunoașterea meritelor. Teoria lui Merton, în vol. Etica cercetării și proprietatea intelectuală, coordonator, Constnatin Stoenescu, Editura Universității din București, 2015, pp. 85-124. 
 • Acad. Ionel Haiduc, Etica cercetării științifice, Academia Română, Adunarea Generală, 3 iulie 2012;  Ghid practic privind etica în cercetarea științifică, Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”, 2007-2013;
 • Emilia Şercan Deontologie academică : ghid practic, Editura Universităţii din Bucureşti, 2017;
 • Andrei Avram, Cătălin Berlic, Bogdan Murgescu, Mirela-Luminița Murgescu, Marian Popescu, Cosima Rughiniș, Dumitru Sandu, Emanuel Socaciu, Emilia Șercan, Bogdan Ștefănescu,  Simina Elena Tănăsescu, Sanda Voinea, Coordonator: Liviu Papadima, Deontologie academică. Curriculum-cadru,  Universitatea din București, 2018;
 • Emanuel Socaciu, Constantin Vică, Emilian Mihailov, Toni Gibea, Valentin Mureșan, Mihaela Constantinescu, Etică și intergritate academică, Editura Universității din București, 2018, 
 • Septimiu Chelcea, Metodologia elaborării unei lucrări ştiinţifice, Bucureşti, 2003 comunicare.ro;
 • CHELCEA, Septimiu (coord.), Rușinea și vinovăția în spațiul public. Pentru o sociologie a emoțiilor, București, Humanitas, 2008
 • Ilie Rad, Cum se scrie un text științific. Științele umaniste, Editura Polirom, Iași, 2017 etc.
 • MACINTYRE, Alasdair, Tratat de morală după virtute, traducere din engleză de Catrinel Pleșu, Cuvânt înainte de Aurelian Crăiuțu, București, Humanitas, 1998.
 • MILL, John Stuart, Utilitarismul, traducere de Valentin Mureșan, București, All, 2014.
 • MUREȘAN, Valentin, Managementul eticii în organizații, București, Editura Universității din București, 2009.
 • MUREȘAN, Valentin, De ce avem nevoie de o infrastructură etică? în vol. Un filosof rătăcit în agora, Editura All, București, 2013.
 • MUREȘAN Valentin, Trei teorii etice. Kant, Mill, Hare, București, Editura Universității din București, 2012.
 • MUREȘAN, Valentin, Comentariu la Etica Nicomahică, București, Humanitas, 2006.
 • NICA, Daniel, Etică fără principii? Generalism și particularism în filosofia morală, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2013
 • PLEȘU, Andrei Minima moralia. Elemente pentru o etică a intervalului, Ediția a doua, București, Editura Humanitas, 1994.
 • SINGER, Peter, The Most Good You Can Do: How Effective Altruism is Changing Ideas About Living Ethically, Yale University Press, 2015.
 • STOENESCU, Constantin, O perspectivă epistemologică asupra managementului cunoașterii, București, Editura Universității din București, 2011.
 • STOENESCU, Constantin (coord.), Managementul cunoașterii. Teme Actuale, București, Editura Universității din București, 2011.
 • STOENESCU, Constantin (coord.), Epistemologia științei și managementul cunoașterii, București, Editura Universității din București, 2011.
 • STOENESCU, Constantin (coord.), Etica mediului. Argumente rezonabile și întâmpinări critice, Iași, Editura Institutului European, 2016.
 • STOENESCU, Constantin, Etica cercetării și proprietatea intelectuală, București, Editura Universității din București, 2014.

 

Bibliografie Generală

Titluri de bibliografie generală în domeniul eticii și al teoriilor etice:

 • Două etici în tehnologia informației, în vol. Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail Radu Solcan, editori Mircea Flonta, Emanuel-Mihail Socaciu, Constantin Vica, Editura Universității din București, 2015, pp. 361-377.
 • Constantin Stoenescu Etica cercetării și recunoașterea meritelor. Teoria lui Merton, în vol. Etica cercetării și proprietatea intelectuală, coordonator, Constnatin Stoenescu, Editura Universității din București, 2015, pp. 85-124. 
 • Acad. Ionel Haiduc, Etica cercetării științifice, Academia Română, Adunarea Generală, 3 iulie 2012;  Ghid practic privind etica în cercetarea științifică, Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”, 2007-2013;
 • Emilia Şercan Deontologie academică : ghid practic, Editura Universităţii din Bucureşti, 2017;
 • Andrei Avram, Cătălin Berlic, Bogdan Murgescu, Mirela-Luminița Murgescu, Marian Popescu, Cosima Rughiniș, Dumitru Sandu, Emanuel Socaciu, Emilia Șercan, Bogdan Ștefănescu,  Simina Elena Tănăsescu, Sanda Voinea, Coordonator: Liviu Papadima, Deontologie academică. Curriculum-cadru,  Universitatea din București, 2018;
 • Emanuel Socaciu, Constantin Vică, Emilian Mihailov, Toni Gibea, Valentin Mureșan, Mihaela Constantinescu, Etică și intergritate academică, Editura Universității din București, 2018, 
 • Septimiu Chelcea, Metodologia elaborării unei lucrări ştiinţifice, Bucureşti, 2003 comunicare.ro;
 • CHELCEA, Septimiu (coord.), Rușinea și vinovăția în spațiul public. Pentru o sociologie a emoțiilor, București, Humanitas, 2008
 • Ilie Rad, Cum se scrie un text științific. Științele umaniste, Editura Polirom, Iași, 2017 etc.
 • MACINTYRE, Alasdair, Tratat de morală după virtute, traducere din engleză de Catrinel Pleșu, Cuvânt înainte de Aurelian Crăiuțu, București, Humanitas, 1998.
 • MILL, John Stuart, Utilitarismul, traducere de Valentin Mureșan, București, All, 2014.
 • MUREȘAN, Valentin, Managementul eticii în organizații, București, Editura Universității din București, 2009.
 • MUREȘAN, Valentin, De ce avem nevoie de o infrastructură etică? în vol. Un filosof rătăcit în agora, Editura All, București, 2013.
 • MUREȘAN Valentin, Trei teorii etice. Kant, Mill, Hare, București, Editura Universității din București, 2012.
 • MUREȘAN, Valentin, Comentariu la Etica Nicomahică, București, Humanitas, 2006.
 • NICA, Daniel, Etică fără principii? Generalism și particularism în filosofia morală, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2013
 • PLEȘU, Andrei Minima moralia. Elemente pentru o etică a intervalului, Ediția a doua, București, Editura Humanitas, 1994.
 • SINGER, Peter, The Most Good You Can Do: How Effective Altruism is Changing Ideas About Living Ethically, Yale University Press, 2015.
 • STOENESCU, Constantin, O perspectivă epistemologică asupra managementului cunoașterii, București, Editura Universității din București, 2011.
 • STOENESCU, Constantin (coord.), Managementul cunoașterii. Teme Actuale, București, Editura Universității din București, 2011.
 • STOENESCU, Constantin (coord.), Epistemologia științei și managementul cunoașterii, București, Editura Universității din București, 2011.
 • STOENESCU, Constantin (coord.), Etica mediului. Argumente rezonabile și întâmpinări critice, Iași, Editura Institutului European, 2016.
 • STOENESCU, Constantin, Etica cercetării și proprietatea intelectuală, București, Editura Universității din București, 2014.