The Discobolus Lancellotti
Cursul 1: Ce este Filosofia Artei?

Tematizări: Filosofia ca cercetare despre ființă și tehnică a gândirii; Ontologie și metafizică – unitate și complementaritate; ontologie generală și ontologie regională; filosofia artei ca ontologie a operei de artă; conceptul de obiect și obiect intențional; opera de artă ca obiect estetic și artistic.

Descarcă prezentare

Cursul 2: Concepte fundamentale ale filosofiei artei

Tematizări: determinări conceptuale și etimologice ale conceptelor fundamentale ale filosofiei artei; conceptul de lume ca ansamblu de semnificații; conceptul de Weltanschauung (viziune asupra lumii) și istoricitatea artei; Trăsăturile esențiale ale operei de artă: seducția și farmecul; ideea de substituție de mundaneitate.

Descarcă prezentare

Cursul 3: Filosofia artei în Grecia Antică

Tematizări:  Determinări conceptuale și contextuale ale vocabularul artei în antichitate – τέχνη (artă/meșteșug), ἔργον (operă),  κόσμος (lume /ornament/ordine) etc.; Proporție și armonie; Lumea inteligibilă și lumea sensibilă; teorii presocratice despre artă (Marea teoria a frumosului, teoria artei ca iluzie, teoria artei ca farmec)

Descarcă prezentare

Cursul 4: Filosofia artei în Grecia epocii clasice și elenistice

Tematizări: epoca clasică a filosofiei grecești ca epocă filosofică prin excelență; gândirea lui Platon privitoare la artă; distincțiile fundamentale ale gândirii platonice; cele două sensuri ale ideii de imitație la Platon; teoria artei ca imitație; caracterul de φάρμακον al artei; Artiștii și cetatea ideală; Gândirea lui Aristotel privitoare la artă; conceptele fundamentale ale gândirii aristotelice; teoria artei ca purificare și lămurire sufletească (κάθαρσις); teoria imitației la Aristotel; rolul educativ al artei; Plotin și coordonatele teoretice ale neoplatonismului; 

Descarcă prezentare

Cursul 5: Filosofia artei în Evul Mediu creștin

Tematizări: trăsături fundamentale ale Weltanschauung-ului creștin; caracterul simbolic al gândirii medievale; cele două Evuri Medii: Evul Mediu Bizantin și Evul Mediu Apusean; Filosofia artei în Imperiul Bizantin; Războiul Icoanelor; caracterul ambiguu al artei bizantine; canon și statutul artei în Bizanț; Filosofia artei în Apus; Gândirea despre artă a lui Augustin din Hippona; gândirea despre artă a lui Thoma Din Aquino.

Descarcă prezentare

Cursul 6: Filosofia artei în Renaștere

Tematizări: Weltanschauung-ul Renașterii; diferite abordări teoretice ale renașterii – perspectiva continuității, perspectiva agonală, perspectiva aurorală; destrucția Weltanschauung-ului medieval; Particularități ale Weltanschauung-ului renascentist – reforma religioasă și umanismul; presupozițiile gândirii renascentiste despre artă; teorii renascentiste despre artă; teoria proporției; teoria perspectivei.

 Descarcă prezentare

Cursul 7: Tratate de filosofia artei ale Renașterii

Tematizări: statutul artistului în Renaștere; modelul artistului-teoretician; contribuții teoretice ale artiștilor renascentisti; Mari tratate de filosofia artei ale renașterii: Cennino Cennini, Leon Battista Alberti; Leonardo Da Vinci, Albrecht Durer; principalele idei filosofice apecifice artiștilor-teoreticieni renascentiști.

Descarcă prezentare