Georges Braque, Houses at L’Estaque, 1908

Cursul 1: Weltanschauung-ul (Post)Modern

Tematizări: Timpul prezent și proiectul ontologiilor fără eternitate;  Descperirea Eului: Rene Descartes: res cogitans-res extensa;Particularităţi ale Weltanschung-ului modern. Conceptele fundamentale ale modernității: rațiunea, știința, gândirea ca sistem, schimbarea, progresul, subiectivitate, raţionalitate, plăcere. Postmodernitatea: conștiina critică a modernității. Ideea fundamentală a seminarului: postmodrnitatea este conștiința de sine a modernității și, deopotrivă, o critică a ei.

Descarcă prezentare

Cursul 2: Sistemul artelor liberale

TematizăriConceptul de arte liberale în lumea antică, medievală și Renaștere.  Obiectul ca entitate interioară conștiinței. Filosofia artei în contextul existenței ca fapt de conștiință. Înțelegerea artei în ambianța unei noi rețele conceptuale: res cogitans, gustul, geniul, spiritul, expresia, trăirea, valoarea estetică, conştiinţa intenţională, gândirea tranzitivă.  Charles Batteux și sistemul artelor frumoase (fine arts).

Descarcă Prezentare

Cursul 3: Teorii ale reprezentării și expresiei

Tematizări: Teoria reprezentării și expresiei în coordonatele gândirii moderne. Critica postmodernă a modernității și teoriile reprezentării și expresiei. Teoria reprezentării ca „grup de teorii”. Teorii tradiționale ale reprezentării și teoriile neo-reprezentaționiste. Teoria expresiei ca grup de teorii. Teorii tradiționale ale expreisiei și teorii neo-reprezentaționiste.

Descarcă Prezentare

Cursul 4: Teoria artei ca joc

Tematizări: Conceptul de joc. Lumea artei și jocul social. Johan Huizinga și arta ca joc cultural. Hans-Georg Gadamer și arta ca joc hermeneutic. Ludwig Wittgenstein și arta ca joc de limbaj. Arta – un concept deschis.

Descarcă prezentare

Cursul 5: Teorii analitice ale artei - Teoria Instituțională

Tematizări: Filosofia analitică vs. filosofia continentală. Conceptul de „lume a artei” la Arthur Danto și caracteristicile sale. Ideea de „rol” în lumea artei. Teoria Instituțuională a artei la George Dickie. Variantele teoriei instituționale: varianta inițială a teoriei instituționale; varianta îmbunătățită a teoriei instituționale. Clasificare și evaluare a artei.

Descarcă prezentare

Cursul 6: Teorii continentale ale artei (Martin Heidegger)

Tematizări: Heidegger și filosofia contemporană; Descoperiri ale fenomenologiei; Cei ei Heidegger; Ființă, ființare și Dasein; Heidegger și ontologia operei de artă; Originea operei de artă și filosofia artei în contemporaneitate; Lucrul și opera; Adevărul și opera de artă;

Descarcă prezentare

Cursul 7: Teoriile pragmatice ale artei

Detalii în curând…