Conceptul de φύσις în fragmentele lui Heraclit

Abstract: Conceptul de φύσις este unul dintre conceptele centrale ale gândirii grecești. În această prelegere îmi propun reconstrucția din perspectivă meontologică a acestui concept în fragmentele lui Heraclit, cu referire și la ceilalți presocratici.

Keywords: physis, heraclit, filosofie, filologie

Rostit la: Cercul științific studențesc al Catedrei de filologie clasica din cadrul Universității din București

Localitatea: București

Anul: 2011