Instituirea fenomenologiei negative. Prefigurarea unei metode ~ Cornel-Florin Moraru - Portofoliu Academic
Instituirea fenomenologiei negative. Prefigurarea unei metode.

Abstract: Studiul de față își propune prefigurarea și schițarea metodei fenomenologiei negative ca metodă centrală în vederea abordării și destituirii într-o oarecare măsură a orizontului tradiției filosofice. Dacă cercetarea filosofică este, prin chiar mersul său istoric, născută din antagonismul viziunilor filosofice individuale ale filosofilor, atunci înseamnă că o foarte importantă parte a travaliului filosofic este acela al destituirii unui orizont pre-judecat. Fenomenologia negativă își propune tocmai o de-situare în raport cu tradiția, astfel încât poziția hermeneutică astfel dobândită să faciliteze regândirea radicală a tradiției filosofice.

Keywords: fenomenologie negativă, nimic, cunoaștere filosofică, cunoaștere nemediată, origine

Publicația: Revista de filosofie, Tomul LVIII, 1-2, Editura Academiei Române

Anul Publicării: 2011