Curs de deontologie și integritate academică

Etica academică a devenit, alături de celelalte arii de cercetare a moralității, un domeniu distinct de reflecție și gândire critică, care a reorientat actul tradițional de filosofare, centrat de obicei pe teme de metafizică, ontologie sau gnoseologie, către comunitatea academică și viață publică interesată de învățământ și educație. Când vorbim despre acest tip de etică trebuie să avem în vedere două componente intim corelate între ele.

Prima componentă este legată de educația morală ce are în vedere producerea de habitus-uri comportamentale morale. Cu alte cuvinte agenții și pacienții care sunt conectați la viața universitară respectă normele morale pentru că acționează din conștiință morală, din datorie și respect față de valorile și normele morale, și nu de frica sancțiunilor morale. Acest aspect, de internalizare în conștiință a valorilor morale care reglementează viața universitară și de acțiune morală din convingere se numește integritate morală. În consecință, etica universitară tinde spre cultivarea acestui model al integrității prin cursuri de etică și workshop-uri formative menite să producă o etică a convingerii.

A doua componentă a eticii academice este deontologia academică, ce vizează obligația morală de respectare a prevederilor cuprinse explicit în Codurile de etică specifice. Aceste coduri de etică sunt documente care formulează într-un ansamblu coerent principiile, valorile, normele și sancțiunile etice, pe care agenții și pacienții implicați în viața academică trebuie să le respecte. Aspectul deontologic trebuie să producă un comportament moral de conformitate, indiferent de opiniile și convingerile personale morale ale agenților și pacienților conectați la viața academică. Aspectul deontologic al eticii universitare are în vedere producerea unei etici a conformității procedurale menit să asigure comportamente previzibile moral pentru toții actorii implicați în activitățile universitare.

Autori: Constantin Aslam, Cornel-Florin Moraru, Raluca Paraschiv
Anul Publicării: 2018