Categoria farmecului în estetica maioresciană

Categoria farmecului în estetica maioresciană

Filosofia artei și temporalitatea operei de artă.  Două perspective asupra fenomenului timpului.

Filosofia artei și temporalitatea operei de artă. Două perspective asupra fenomenului timpului.

Omul și umbrele sale. Reflecții despre rostul artelor vizuale și scenice

Omul și umbrele sale. Reflecții despre rostul artelor vizuale și scenice

Către un model matematico-pitagoreic în filosofia artei. Gândirea estetică a lui Matila  Ghyka

Către un model matematico-pitagoreic în filosofia artei. Gândirea estetică a lui Matila Ghyka

Categorii estetice și categorii ale intelectului. O schiță a constituirii hermeneutice a categoriei sublimului

Categorii estetice și categorii ale intelectului. O schiță a constituirii hermeneutice a categoriei sublimului

Arte liberale, arte frumoase, arte scenice. Note spre o  abordare meontologică a artei contemporane

Arte liberale, arte frumoase, arte scenice. Note spre o abordare meontologică a artei contemporane

Aristotle 2400: Mimesis and physis in Aristotle’s thinking. Human’s mimetic nature

Aristotle 2400: Mimesis and physis in Aristotle’s thinking. Human’s mimetic nature

Originea tehnică a creației artistice în gândirea prefilosofică. Homer și arta ca adăpostire a naturii.

Originea tehnică a creației artistice în gândirea prefilosofică. Homer și arta ca adăpostire a naturii.

Cum poate trata filosofia problemele noastre cotidiene?

Cum poate trata filosofia problemele noastre cotidiene?

Misterul blagian în raport cu Marele Anonim. Perspectivă meontologică

Misterul blagian în raport cu Marele Anonim. Perspectivă meontologică

Apeiron la Anaximandros. Abordare meontologică

Apeiron la Anaximandros. Abordare meontologică

Spatiul mioritic si matricea stilistica. Determinatii teorice ale ethos-ului românesc

Spatiul mioritic si matricea stilistica. Determinatii teorice ale ethos-ului românesc

Negația și categoria neființei la Mircea Vulcănescu

Negația și categoria neființei la Mircea Vulcănescu

Delimitare fenomenologică a conceptului de ispită la Mircea Vulcănescu

Delimitare fenomenologică a conceptului de ispită la Mircea Vulcănescu

Conceptul de vreme la Mircea Vulcănescu. Reconstrucție fenomenologică

Conceptul de vreme la Mircea Vulcănescu. Reconstrucție fenomenologică

Imnul orfic către Apollon. Apollon ca zeu al purificării

Imnul orfic către Apollon. Apollon ca zeu al purificării

Imnul orfic către Aether. Concepția prefilosofică grecească despre Aether

Imnul orfic către Aether. Concepția prefilosofică grecească despre Aether

Conceptul de φύσις în fragmentele lui Heraclit

Conceptul de φύσις în fragmentele lui Heraclit

Epitetele lui Apollon și esența Zeului

Epitetele lui Apollon și esența Zeului

Problema memoriei la Aristotel

Problema memoriei la Aristotel

Categoria farmecului în estetica maioresciană

Categoria farmecului în estetica maioresciană

Filosofia artei și temporalitatea operei de artă.  Două perspective asupra fenomenului timpului.

Filosofia artei și temporalitatea operei de artă. Două perspective asupra fenomenului timpului.

Omul și umbrele sale. Reflecții despre rostul artelor vizuale și scenice

Omul și umbrele sale. Reflecții despre rostul artelor vizuale și scenice

Către un model matematico-pitagoreic în filosofia artei. Gândirea estetică a lui Matila  Ghyka

Către un model matematico-pitagoreic în filosofia artei. Gândirea estetică a lui Matila Ghyka

Categorii estetice și categorii ale intelectului. O schiță a constituirii hermeneutice a categoriei sublimului

Categorii estetice și categorii ale intelectului. O schiță a constituirii hermeneutice a categoriei sublimului

Arte liberale, arte frumoase, arte scenice. Note spre o  abordare meontologică a artei contemporane

Arte liberale, arte frumoase, arte scenice. Note spre o abordare meontologică a artei contemporane

Aristotle 2400: Mimesis and physis in Aristotle’s thinking. Human’s mimetic nature

Aristotle 2400: Mimesis and physis in Aristotle’s thinking. Human’s mimetic nature

Originea tehnică a creației artistice în gândirea prefilosofică. Homer și arta ca adăpostire a naturii.

Originea tehnică a creației artistice în gândirea prefilosofică. Homer și arta ca adăpostire a naturii.

Cum poate trata filosofia problemele noastre cotidiene?

Cum poate trata filosofia problemele noastre cotidiene?

Misterul blagian în raport cu Marele Anonim. Perspectivă meontologică

Misterul blagian în raport cu Marele Anonim. Perspectivă meontologică

Apeiron la Anaximandros. Abordare meontologică

Apeiron la Anaximandros. Abordare meontologică

Spatiul mioritic si matricea stilistica. Determinatii teorice ale ethos-ului românesc

Spatiul mioritic si matricea stilistica. Determinatii teorice ale ethos-ului românesc

Negația și categoria neființei la Mircea Vulcănescu

Negația și categoria neființei la Mircea Vulcănescu

Delimitare fenomenologică a conceptului de ispită la Mircea Vulcănescu

Delimitare fenomenologică a conceptului de ispită la Mircea Vulcănescu

Conceptul de vreme la Mircea Vulcănescu. Reconstrucție fenomenologică

Conceptul de vreme la Mircea Vulcănescu. Reconstrucție fenomenologică

Imnul orfic către Apollon. Apollon ca zeu al purificării

Imnul orfic către Apollon. Apollon ca zeu al purificării

Imnul orfic către Aether. Concepția prefilosofică grecească despre Aether

Imnul orfic către Aether. Concepția prefilosofică grecească despre Aether

Conceptul de φύσις în fragmentele lui Heraclit

Conceptul de φύσις în fragmentele lui Heraclit

Epitetele lui Apollon și esența Zeului

Epitetele lui Apollon și esența Zeului

Problema memoriei la Aristotel

Problema memoriei la Aristotel